НАГЪРБУ̀ШВАНЕ

НАГЪРБУ̀ШВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от нагърбушвам се; нагърбване, изгърбване, прегърбване, нагърбяне.

Списък на думите по буква