НАГЪ̀РБЮВАНЕ

НАГЪ̀РБЮВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от нагърбювам и от нагърбювам се; нагърбване, нагърбяне.

Списък на думите по буква