НАГЪ̀РЛЯ

НАГЪ̀РЛЯ. Вж. нагърлям.

Списък на думите по буква