НАГЪ̀РЛЯНЕ

НАГЪ̀РЛЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагърлям и от нагърлям се; загърляне, зариване.

Списък на думите по буква