НАГЪ̀РНА

НАГЪ̀РНА. Вж. нагръщам и нагърнувам.

Списък на думите по буква