НАГЪ̀РНУВАНЕ

НАГЪ̀РНУВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагърнувам и от нагърнувам се; нагръщане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква