НАГЪ̀РЧВАНЕ

НАГЪ̀РЧВАНЕ ср. Отгл. същ. от нагърчвам и от нагърчвам се; набръчкване, сбръчкване, сгърчване.

Списък на думите по буква