НАГЪ̀РЧУВАНЕ

НАГЪ̀РЧУВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нагърчувам и от нагърчувам се; нагърчване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква