НАГЪ̀ТВАМ

НАГЪ̀ТВАМ, -аш, несв.; нагъ̀там, -аш, св., прех. Разг. Гътам, гътвам много, всички; насъбарям, наповалям, наповалявам. Хванахме се за брадвите и за час-два нагътахме сума ти дървета.Започнахме да се борим, но той беше як и за няколко минути ни нагъта всички.Болестта беше коварна и безмилостно ни нагъта в леглата. нагътвам се, нагътам се страд. и взаим.

НАГЪ̀ТВАМ СЕ несв.; нагъ̀там се св., непрех. Само мн. и 3 л. ед. Гътаме се, гътваме се мнозина или всички. Бяхме страшно уморени и скоро всички се нагътахме по леглата.От бурята телеграфните стълбове се бяха нагътали на земята.

Списък на думите по буква