НАГЪ̀ЧКВАМ

НАГЪ̀ЧКВАМ, -аш, несв.; нагъ̀чкам, ‑аш, св., прех. Диал. Натъпквам (в 1 — 4 знач.); наблъсквам, набъквам, нашибвам, наджипквам. — Има хора с по пет-шест спестовни книжки, нагъчкани с пари. Й. Попов, СбХС, 191. нагъчквам се, нагъчкам се страд.

НАГЪ̀ЧКВАМ СЕ несв.; нагъ̀чкам се св., непрех. Диал. 1. Само мн. и 3 л. ед. Поместваме се, разполагаме се някъде, в някакво помещение, съд и под. в голям брой и нагъсто, плътно един до друг; натъпквам се, набъквам се, наблъсквам се, нашибвам се, наджипквам се. Пътниците се бяха нагъчкали в автобуса като сардели.

2. Наяждам се много, обилно; налапвам се, наплюсквам се, натъпквам се, надумквам се.

Списък на думите по буква