НАДА̀ВКА

НАДА̀ВКА ж. 1. Диал. Нещо, което се наставя, добавя към друго; наставка, наддавка (Н. Геров, РБЯ).

2. Остар. Грам. Представка. В глагола разделявам има две притурки; йедна в началото и друга в края на думата. Притурката в началото на глагола ся нарича надавка. Д. Манчев, БЕ I, 44.

Списък на думите по буква