НАДАМГО̀СВАНЕ

НАДАМГО̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от надамгосвам и от надамгосвам се.

Списък на думите по буква