НА̀ДАНЕ

НА̀ДАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от надам се; надяване, очакване, надеене, надеяне, назиране. Каба човек!.. Едно време дойде при нас в организацията. Дойде от на̀дане за келепир. В. Караманчев, ЧЗ, 6.

Списък на думите по буква