НАДБА̀ВКА

НАДБА̀ВКА ж. Добавка към заплата или друго възнаграждение. — За такива неща не се говори. Авансирайте ме .. и освободете главата си от всякакви излишни страхове. Всичко ще бъде изпълнено тъй, че дори не се безпокоя за надбавката. Б. Райнов, НН, 424. Правителството започнало да ги ощетява, отказвайки да им изплати паричните надбавки за служба извън пределите на Бенгалската област. Ист. VII кл, 103. За тях [децата] се пишат пиески, правят се играчки, дават се надбавки. Ст 1963, бр. 903, 2. За така [транзитно] доставените материали би следвало да не се плащат надбавки на снабдителните бази и търговските организации. РД, 1959, бр. 300, 3.

—Рус. надбавка.

Списък на думите по буква