НАДБЀДРЕН

НАДБЀДРЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Който се намира или се поставя над, върху или по-високо от бедрата. Хората, на които за легло беше служила голата земя, сега се измиваха, поливайки си един друг.. Облеклото на тези хора се състоеше само от надбедрена превръзка. Ек. Мечкова, СМ, 22. Надбедрена кост.

Списък на думите по буква