НАДБРО̀ЯВАНЕ

НАДБРО̀ЯВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от надброявам и от надброявам се.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква