НАДВА̀РВАНЕ

НАДВА̀РВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от надварвам и от надварвам се; надпреварване, надваряне, надваркване, надваркуване, надварюване, надскоряване. Тогаз ся отваря едно надварване за машини; Стефансон спечелва цената от сто лири стерлинги. Ив. Богоров, КП, 1874, кн. 3, 24.

Списък на думите по буква