НАДВА̀РЯНЕ

НАДВА̀РЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от надварям и от надварям се; надпреварване, надварване, надваркване, надваркуване, надварюване. Войводата предложил надваряне: който изнесе пленницата до самия връх на могилата,.., да стане тя негова. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 120. Лошото е, че от надваряне работата са обръща на съперничество и на старание кой кого да повреди и съсипе. С. Бобчев, ПОС (превод), 180.

Списък на думите по буква