НАДВЀСВАНЕ

НАДВЀСВАНЕ ср. Отгл. същ. от надвесвам и от надвесвам се.

Списък на думите по буква