НАДВЀСЕН

НАДВЀСЕН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от надвеся като прил. Който е издаден или виси над нещо друго; нависнал, надвиснал. Гъстите му надвесени вежди .. придаваха една чудна привлекателност и почтеност на цялата му юнашка снага. Елин Пелин, Съч. I, 103. Натрупаният сняг тежеше застрашително по широките, надвесени стрехи. Д. Талев, ЖС, 35.

Списък на думите по буква