НАДВЀСУВАНЕ

НАДВЀСУВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от надвесувам и от надвесувам се; надвесване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква