НАДВЕЧЀРИЕ

НАДВЕЧЀРИЕ ср. Остар. Навечерие. Няколко главатари на либералната партия направиха избирателни обиколки в самото надвечерие на изборите. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 209. По това време, в надвечерието на Заарското въстание, аз бях са преселил да живея в Сеймен. З. Стоянов, ЗБВ I, 168. В самото надвечерие [на преврата] нищо не знаех, нищо не бях чул. А. Страшимиров, Съч. I, 71.

Списък на думите по буква