НАДВЗЀМА

НАДВЗЀМА. Вж. надвземам и надвзимам.

Списък на думите по буква