НАДВЗЀМАНЕ

НАДВЗЀМАНЕ мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от надвземам и от надвземам се.

— Друга (разг.) форма: надзѐмане.

Списък на думите по буква