НАДВЗЍМАНЕ

НАДВЗЍМАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от надвзимам и от надвзимам се

— Друга (разг.) форма: надзѝмам.

Списък на думите по буква