НАДВИСЯ̀ВАНЕ

НАДВИСЯ̀ВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от надвисявам и от надвисявам се; надвишаване.

Списък на думите по буква