НАДВИША̀ВАМ

НАДВИША̀ВАМ, -аш, несв.; надвиша̀, ‑ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Издигам се по-високо, надминавам някого или нещо по височина; надвисявам. Стефо спря и се обърна към нея.. Той я надвишаваше с цяла глава. Д. Ангелов, ЖС, 208. Тая звънарня беше същата, която Теодосий видя още отдалеч — .. Нямаше нищо да я надвишава, тя беше кацнала на най-високото място на Царевец. Ст. Загорчинов, ДП, 238.

2. Надминавам, превъзхождам някого или нещо по големина, количество, сила и под. или по някакви качества; надвисявам. Но както и да пресмятаха вероятните помощи, като прибавеха и онова, което сами можеха да дадат, сумата не надвишаваше десет лири. Ст. Дичев, ЗС I, 393. Внезапно пред самия щанд опашката се разбунтува. Един .. мъжки глас надвиши пискливата врява на жените. Л. Дилов, ПБД, 31. Закон е в нашия Лефтеровски род синът да надвишава бащата и по хитрост, и по ум. А. Гуляшки, ЗР, 347. Като човек, като събеседник,.., като мъж Панайотов е много пъти по-очарователен от Васил; във всичко го надвишава. М. Радев, СР, 89. надвишавам се, надвиша се страд.

Списък на думите по буква