НАДВЛА̀СТИЕ

НАДВЛА̀СТИЕ ср. Поет. Власт над всичко, всички или над някого, нещо. Ил пак ще да скърца всемирний хомот / и гол меч — не разум ще има надвластье? Ив. Вазов, Съч. III, 187.

Списък на думите по буква