НАДВНА̀СЯМ

НАДВНА̀СЯМ, -яш, несв.; надвнеса̀, ‑ѐш, мин. св. надвнѐсох, прич. мин. св. деят. надвнѐсъл, -сла, -сло, мн. -сли и (диал.) надвнѐл, св., прех. Рядко. Внасям повече отколкото трябва, отколкото е определено. Сумата, която сте надвнесли като данък, ще ви се върне. надвнасям се, надвнеса се страд.

Списък на думите по буква