НАДВНА̀СЯНЕ

НАДВНА̀СЯНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от надвнасям и от надвнасям се.

Списък на думите по буква