НАДВО̀ДЕН

НАДВО̀ДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Който стои, намира се или действува, осъществява се над водата. Противоп. подводен. Надводните кораби имат значителен обем над повърхността на водата. Й. Пращинков, ТК, 100. Малките очички на кашалота са достатъчни за надводно наблюдение. С. Влахов, ЖЗМ (превод), 41. Надводни скали. Надводна растителност. Надводен флот. Надводна част на кораб.

Списък на думите по буква