НАДВО̀ДНИК

НАДВО̀ДНИК м. Бот. Рядко срещано едногодишно пълзящо растение, което вирее в блата и бавнотечащи води. Elatine. Тритичинков надводник. Прешленолистен надводник.

Списък на думите по буква