НАДВО̀РА

НАДВО̀РА ж. Диал. Болест припадане, която според народното вярване се причинява от зли духове, самодиви; надворщина, надворщине, надворищине, надворище, надворнина.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква