НА̀ДВО̀РЕН

НА̀ДВО̀РЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Диал. Надворешен.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква