НА̀ДВО̀РЕШЕН

НА̀ДВО̀РЕШЕН, -шна, -шно, мн. -шни, прил. Диал. Който се намира, става или се извършва вън, на двора; външен, вънкашен. Двете жени си седели дома покрай огнишче, та си пределе, а свекорот си работал по надворешна работа. СбКШ, 85. Пак го повело детето .. за гуша като магаре за дърва и дошле до надворешната порта. СбНУ ХV, 83.

Списък на думите по буква