НАДВО̀РЩИНА

НАДВО̀РЩИНА, мн. няма, ж. Диал. Надвора; надворище, надворищине, надворнина.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква