НАДВРЪ̀ЩАНЕ

НАДВРЪ̀ЩАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от надвръщам и от надвръщам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква