НАДВХО̀ДЕН

НАДВХО̀ДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Рядко. Който се намира или се поставя над вход. Външната надвходна Богородица е с гръцки надпис, който отбелязва и датата. П. К. Яворов, ХК, 105.

Списък на думите по буква