НАДВЪРВЯ̀ВАНЕ

НАДВЪРВЯ̀ВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от надвървявам и от надвървявам се.

Списък на думите по буква