НАДВЪ̀РГВАНЕ

НАДВЪ̀РГВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от надвъргвам и от надвъргвам се; надхвърляне, надфърляне, надхвърлюване.

— Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква