НАДВЪ̀РЛЯ

НАДВЪ̀РЛЯ. Вж. надвъргвам.

Списък на думите по буква