НАДВЪ̀РНА

НАДВЪ̀РНА. Вж. надвръщам.

Списък на думите по буква