НАДГАЛЀРИЕН

НАДГАЛЀРИЕН, -ийна, -ийно, мн. ‑ийни, прил. Спец. Който се намира над галерия (в 1 и 5 знач.). За своевременното образуване на надгалерийните предпазни стълбове .. се прокарват просечни разработки, които оформяват предпазните стълбове. Х. Попйорданов и др., ПИ, 287. Може да се говори и за надгалерийно пространство в театъра.

Списък на думите по буква