НАДГЛЀДВАМ

НАДГЛЀДВАМ, -аш, несв.; надглѐдам, ‑аш, св., прех. Остар. и диал. 1. Наглеждам (в 1 знач.); надглеждам. Ние можеме да се грижиме за тях [болните] и да ги надгледваме със сичката си нежност и грижи, които ни налагат любовта или длъжността. Знан., 1875, бр. 5, 72. На невинно убитий Драка .. надгледвай неговата сирота вдовица с нейните две дечица. ИГ (превод), 41-42. Останаха без покрив, без храна, без облекло и обуща, и ранени, без да има кой да ги надгледва. НБ, 1876, бр. 18, 71.

2. Обикн. несв. Наблюдавам, надзиравам. Доведоха го долу, но не между нас, ами му отредиха стаята на заптиите, които трябаше отблизо да го надгледват, да не би сам да се убие. Св. Миларов, СЦТ, 74. Избран изсред народа, тоя [мирският] съвет назначава членовете на духовний съвет, надгледва му работите. Лет., 1871, 84. надгледвам се, надгледам се страд. Виждал е там [у дома] как се надгледват и утешават болни. Ил. Блъсков, ДБ, 56.

Списък на думите по буква