НАДГЛЀДВАНЕ

НАДГЛЀДВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от надгледвам и от надгледвам се; надглеждане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква