НАДГЛЀЖДАМ

НАДГЛЀЖДАМ, -аш, несв.; надглѐдам, -аш, св., прех. Остар. и диал. Надгледвам. Учителят не бива и не трябва да се спира само в училището на урок да надглежда учениците си. Й. Груев, Н, 1881, кн. 4, 366. Оръдието ѝ да надглежда двамата млади залибени беше дъщеря ѝ Зейнеб. Св. Миларов, СЦТ, 82. надглеждам се, надгледам се страд.

Списък на думите по буква