НАДГЛЀЖДАНЕ

НАДГЛЀЖДАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от надглеждам и от надглеждам се; надгледване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква