НАДГЛЪ̀ТЪЧЕН

НАДГЛЪ̀ТЪЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Анат. Който се намира над или пред глътката (в 3 знач.). Противоп. подглътъчен. Нервната система на речния рак се състои от надглътъчни ганглии и коремна нервна верига. Зоол. VII кл, 41. Надглътъчни жлези у пчелите.

Списък на думите по буква