НАДГОВА̀РЯНЕ

НАДГОВА̀РЯНЕ ср. Отгл. същ. от надговарям и от надговарям се; надговорване, наддумване, надприказване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква