НАДГРО̀БИЕ

НАДГРО̀БИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. 1. Надгробен надпис. Наскоро един хубав памятник от бял мрамор ся вдигна; изработен просто,.., имеющ надгробие, написано със златни слова името на покойния. Х. Пашов и др., ЦП (побълг.), 135.

2. Надгробен камък, паметник. Сред ниски стари кръстове, обрасли в бурен, и нови надгробия стърчеше до параклиса обелиск от черен мрамор с порцеланов портрет отпред и надпис. В. Караманчев, ЧЗ, 168-169.

Списък на думите по буква